Gmail cho Android cập nhật bản mới, tự động hiển thị ảnh chèn trong email

Vài tuần trước Google cập nhật Gmail nền web để bổ sung tính năng tự hiển thị hình ảnh chèn trong email, và đến hôm nay hãng đã mang nó lên ứng dụng trên Android của mình.

Bạn sẽ không phải nhấn vào nút "show pictures" như những gì phải làm từ trước đến nay. Được biết hình ảnh trong thư sẽ phải đi qua một máy chủ proxy của server trước khi nó được đẩy xuống thiết bị của bạn, nhờ vậy sẽ loại bỏ được tình trạng ẩn mã độc vào hình ảnh. Bạn cũng có thể bật tắt việc tự động hiển thị hình ảnh bằng cách vào Gmail > Settings > chọn hộp thư > Images > chọn "Always show" (luôn tự tải) hoặc "Ask before showing" (hỏi trước khi tải).