Action Center:

... tính năng mới của Windows Phone 8.1 tính đến thời điểm này được phân loại, sắp xếp lại và sẽ liên tục được cập nhật để các bạn dễ theo dõi hơn. Action Center Trung tâm Thông báo: Báo nhắc, thông ...
... theo dõi hơn nhé. Action Center Hiện nay Windows Phone không có một nơi để tập trung hiển thị mọi thông báo của hệ thống cũng như thông báo từ app bên thứ ba. Nếu bạn không ghim ứng dụng vào màn ...