Amber:

Được viết ngày 07 Tháng 7 2013
... mềm đi kèm. Rõ ràng, Lumia Amber là bản cập nhật của Nokia giúp mang lại chất lượng tốt hơn cho máy ảnh của và dưới đây là một đoạn video demo việc chạy bản cập nhật này trên Lumia 920. jpVa0lh0j8E  ...
Như vậy, vào tối hôm qua những người dùng Lumia 920 tại Việt Nam và mốt số quốc gia đã chính thức nhận được bản cập nhật Lumia Amber qua OTA, ngoài ra, các thiết bị mới như Lumia 928 và Lumia 521 tại Mỹ ...