Battery Pro:

Trong trường hợp bạn cần một ứng dụng hiển thị pin cho điện thoại Windows Phone 8 của mình . Battery Pro+ là một ứng dụng mới và hoàn toàn miễn phí sẽ đáp ứng được yêu cầu của bạn . Một điều thú vị là ...