BlackBerry:

BlackBerry Messenger là một trong những chương trình chat tuyệt với dành cho những người bận rộn, lúc nào cũng “on the go” từ nơi này đến nơi khác, nước này đến nước khác. Bạn có thể dùng BBM để ...