Control Center:

Khi công bố iOS 7, Apple có giới thiệu một tính năng mới cho hệ điều hành của mình mang tên Control Center. Đây là khu vực cho phép chúng ta tắt bật nhanh các kết nối thường dùng, chỉnh độ sáng, âm lượng ...
... Lỗi này có thể được khai thác từ Control Center, bắt đầu bằng việc chạy ứng dụng camera từ màn hình khóa, sau đó thoát ra và tiếp tục chạy ứng dụng đồng hồ lên. Lúc này chúng ta cần nhấn giữ nút nguồn ...