Flickr:

Yahoo mới đây đã cập nhật ứng dụng Flickr trên iPhone, trong đó cải tiến đáng kể nhất đó là hãng đã bổ sung nhiều hiệu ứng mới cho ứng dụng miễn phí của mình. Tất cả những bộ lọc hiệu ứng này đều có thể ...
... vững chắc của bên thứ ba. Thông thường những ứng dụng của bên thứ ba tốt hơn ứng dụng chính thức. Flickr là một trong những ứng dụng đề xuất chính thức được phát triển cho cộng đồng này. Chúng ta ...
Yahoo mới đây đã cập nhật ứng dụng Flickr trên iOS, trong đó cải tiến đáng chú ý nhất đó là app đã hỗ trợ tự động upload ảnh đối với iOS 7. Ảnh khi tải lên bằng tính năng này sẽ ở độ phân giải đầy đủ nên ...