Intel Atom 64-bit:

... nền tảng phần ứng Intel Atom 64-bit chạy với hệ điều hành Android. Ngoài ra, máy cũng chỉ mỏng 8,3 mm và nặng 269 gram giúp tăng tính cơ động khi di chuyển và dễ cầm khi sử dụng bằng một tay. Asus ...