Lumia Bittersweet Shimmer:

... GDR3 lần này của Nokia là " Lumia Bittersweet Shimmer ". Ngoài ra, người cấp tin cũng cho biết, "Appetile" là một ứng dụng để cung cấp tin tức về thiết bị, sự kiện liên quan đến các máy Lumia và Asha ...
... GDR3 trên Lumia sẽ thực sự mang tên "Lumia Bittersweet shimmer" và bao gồm các tính năng mới như trước đây đã được đồn đoán: Khoá xoay màn hình, tắt ứng dụng từ màn hình đa nhiệm, chế độ lái xe,...  ...