Tapatalk:

Sau những tháng ngày chờ đợi cuối cùng ứng dụng Tapatalk chính thức cho Windows Phone đã được ra mắt ! Khám phá các cộng đồng Internet lớn hoặc kết nối với cộng đồng yêu thích của bạn với ứng dụng di động ...
Tapatalk vừa cập nhật cho khách hàng chính thức Windows Phone. Tapatalk được nâng lên phiên bản 1.0.4.0, nhóm nghiên cứu vừa bổ sung thêm một số tính năng mới và sửa chữa các lỗi trong phiên bản trước ...