Viber Out:

Dịch vụ nhắn tin phổ biến với các cuộc gọi bằng giọng nói, Viber có ngày hôm nay phát hành một bản cập nhật cho Windows Phone. Trong phiên ngày hôm nay, phiên bản 4.1, công ty đã bổ sung thêm Viber Out ...