X-Reality:

... nhật nhỏ để sửa lỗi nút nguồn và màn hình mà thôi. Còn bản cập nhật lớn hơn cho Z Ultra với tính năng X-Reality for Mobile dự kiến tới ngày 09/09 mới được phát hành. Bản cập nhật này hiện tại chỉ cho ...