Bản cập nhật GDR3 của Nokia sẽ có tên "Lumia Bittersweet Shimmer" mang đến trung tâm thông báo và Appetitte

Theo NokiaPowerUser, cùng một nguồn tin cung cấp cho họ thông tin về AppetileNotification Center, hôm nay đã gửi cho họ ảnh chụp của extras+info và chúng ta có thể thấy rõ tên gọi của bản cập nhật GDR3 lần này của Nokia là " Lumia Bittersweet Shimmer ".


Ngoài ra, người cấp tin cũng cho biết, "Appetile" là một ứng dụng để cung cấp tin tức về thiết bị, sự kiện liên quan đến các máy Lumia và Asha của Nokia. Người cấp tin cho biết vì một số lý do riêng nên chưa thể công bố ảnh chụp của Notification Center nhưng hứa sẽ chia sẻ trong thời gian sắp tới.