Battery Pro+ ứng dụng miễn phí cho việc hiển thị pin điện thoại

Trong trường hợp bạn cần một ứng dụng hiển thị pin cho điện thoại Windows Phone 8 của mình . Battery Pro+ là một ứng dụng mới và hoàn toàn miễn phí sẽ đáp ứng được yêu cầu của bạn . Một điều thú vị là ứng dụng này được tài trợ bởi Nokia nhưng nó lại không phải là ứng dụng độc quyền trên các máy Lumia của họ.

Mô tả ứng dụng :

  • Kiểm tra tình trạng pin tỷ lệ phần trăm
  • Kiểm tra việc sử dụng điện theo giờ
  • Kiểm tra thời gian còn lại sử dụng pin
  • Phạm vi của việc sử dụng pin (trong 48 giờ cuối cùng)